foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Š. m. kovo 6 d. mūsų gimnazijos mokiniai Martynas Urbonas (4 klasė), Laviltė Gilytė (4 klasė), Andrius Vilkonis (6 klasė) ir Salvijus Žilys (7 klasė) dalyvavo Rokiškio rajono mokinių ir jaunuolių garsinio skaitymo konkurse „Gražiausi žodžiai - Lietuvai“. Mokiniai pagal savo gebėjimus pasirinko ir skaitė lietuvių poetų kūrinius. Konkursui juos paruošė specialioji pedagogė, logopedė Rasa Kundelienė ir specialioji pedagogė Elvyra Jočytė. Visi dalyviai buvo apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centro padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis , o prizinių vietų laimėtojai – padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Norime pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijos mokinys Salvijus Žilys savo amžiaus grupėje buvo pats geriausias skaitovas rajone.

skaitkonkursas

Vasario 25 dieną gimnazijoje šėlo linksmi persirengėliai kviesdami paragauti skanių blynų, pašokti ir pažaisti. Nors žiema šiais metais mūsų neaplankė, bet, kad nesugalvotų, šviečiant pavasarinei saulei, grįžti, varėme ją iš kiemo kartu su mus aplankiusiais Obelių seniūnijos darbuotojais. Skambi muzika ir linksmos dainos skambėjo gimnazijos kiemelyje!

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 m. vasario 27 d. raštu Nr. SD-25 „Dėl ekstremalios situacijos“  Obelių gimnazijoje imamasi šių priemonių: į mokyklos patalpas neįleidžiami pašaliniai asmenys, neorganizuojami masiniai renginiai, neinicijuojamas mokyklos atstovų dalyvavimas masiniuose renginiuose, vyksta mokinių, tėvų  ir darbuotojų informavimas apie sanitarinių higienos reikalavimų laikymąsi, rūpinamasi higienos priemonių atsargomis.

Vasario 3 dieną gimnazijoje VŠĮ „Krizinio nėštumo centro“ lektorė Gailė Kvietkutė-Gudelė I - III klasių mokiniams skaitė paskaitą ,,Žmogaus gyvybės kultūra. Psichologinės nelaimingos meilės pasekmės" ir 7- 8 klasių mokiniams - ,,Meilė, draugystė ir aš“. Viešnia jaunimui akcentavo atsakingą ir pagarbų požiūrį į tarpusavio bei lytinius santykius, šeimos kūrimą, grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis. Lektorė pasakojo apie besąlygišką žmogaus gyvybės vertę nuo jo pradėjimo iki gimimo. Paaiškino embriono, vaisiaus vystymąsi bei pademonstravo vaisiaus muliažus.

Neringa Pajadienė

Sausio mėnesį gimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių asmens higienos įgūdžiams ugdyti.

Visuomenės sveikatos specialistė tikrino mokinių švarą dėl pedikuliozės ir kitų infekcinių ligų nustatymo, vedė paskaitas ,,Asmens higiena“, praktinius užsiėmimus ,,Mokausi plauti rankas“, organizavo akciją ,,Plaunu rankas – saugau sveikatą“, ragino aktyviau vėdinti gimnazijos patalpas. Tai pagrindinės profilaktikos priemonės, padedančios išvengti sergamumo gripu ir peršalimo ligomis.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė N. Pajadienė

Pirmadienį, sausio 13-osios rytą, kiekviename gimnazijos lange sužibo uždegtos žvakutės simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį, vienybę. Obelių gimnazijoje per pirmąją pamoką vyko Sausio 13-osios minėjimas. Jo metu 8-okės priminė istorinius šios dienos faktus, pagerbėme mūsų Tėvynę gynusius ir dėl jos žuvusius žmones. Merginų ansamblis skyrė jiems dainą, buvo skaitomos eilės bei prisiminimai, skirti šiai dienai. I-ojo aukšto fojė paruoštas nuotraukų stendas, primenantis 1991 metų sausio 13-osios įvykius. Pertraukų metu skambėjo lietuviškos dainos apie laisvę ir Tėvynės svarbą. Kiekvienam mokiniui ir mokytojui buvo užklijuotas šios dienos simbolis - neužmirštuolė.

Sausio 15-ąją gimnazijoje vyko diskusija „Atmintis gyva, nes liudija“. Vyko susitikimas su Sausio 13-osios įvykių liudininkais, Vilniaus televizijos bokšto gynėjais – Loreta Tručiliauskaite-Šlekiene, Vytautu Pečiukoniu bei Antano Sakalausko dukra Elena Sakalauskaite. Jie pasidalino savo prisiminimais ir išgyvenimais tą baisiąją sausio naktį, neįtikėtinomis istorijomis, gyvenimu po 1991 metų sausio 13-osios nakties.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved