Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys Rokiškio rajono Obelių gimnazijos veiklą:

Kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai