Vardas, pavardėMokomasis dalykasKontaktai
Gintaras Adomavičius
Technologijų, žmogaus saugos, braižybos mokytojasGintaras.Adomavicius@ogimnazija.lt
Neringa Baranauskienė
Pradinių klasių mokytojaNeringa.Baranauskiene@ogimnazija.lt
Ina Bieliūnienė
Pradinių klasių mokytojaIna.Bieliuniene@ogimnazija.lt
Rasa Bimbienė
Muzikos mokytojaRasa.Bimbiene@ogimnazija.lt
Antanina Butėnaitė
Informacinių technologijų, matematikos mokytojaAntanina.Butenaite@ogimnazija.lt
Alvydas Damoševičius
Geografijos, gamtos ir žmogaus mokytojasAlvydas.Damosevicius@ogimnazija.lt
Vytautas Deksnys
Fizikos, gamtos mokslų mokytojasVytautas.Deksnys@ogimnazija.lt
Vilija Guzaitė-Kundelė
Fizinio ugdymo mokytojaVilija.Guzaite-Kundele@ogimnazija.lt
Dovilė Kačinskienė
Užsienio k. (anglų) mokytojaDovile.Kacinskiene@ogimnazija.lt
Žana Kaladienė
NŠS mokytojaZana.Kaladiene@ogimnazija.lt
Jolanta KareniauskienėDailės, technologijų mokytojaJolanta.Kareniauskiene@ogimnazija.lt
Sigita Klemkaitė
NŠS mokytojaSigita.Klemkaite@ogimnazija.lt
Gita Kolosovienė
Pradinių klasių mokytojaGita.Kolosoviene@ogimnazija.lt
Daiva Kundelienė
NŠS mokytojaDaiva.Kundeliene@ogimnazija.lt
Dalia Kvedaraitė
Istorijos, pilieškumo pagrindų, etikos mokytojaDalia.Kvedaraite@ogimnazija.lt
Džiuginta Lukošiūnienė
Anglų k. mokytojaDziuginta.Lukosiuniene@ogimnazija.lt
Zigmantas Meškauskas
Fizikos mokytojasZigmantas.Meskauskas@ogimnazija.lt
Laima Mikuckienė
Rusų k. mokytojaLaima.Mikuckiene@ogimnazija.lt
Reda Naikauskienė
Chemijos mokytojaReda.Naikauskiene@ogimnazija.lt
Dovilė Savickaja
Biologijos, gamtos mokslų mokytojaDovile.Savickaja@ogimnazija.lt
Olga Skvarnavičienė
Lietuvių k. mokytojaOlga.Skvarnaviciene@ogimnazija.lt
Milda Ščerbickienė
Pradinių kl. mokytojaMilda.Scerbickiene@ogimnazija.lt
Jūratė Šeikuvienė
Lietuvių k. mokytojaJurate.Seikuviene@ogimnazija.lt
Antanas Tigrūdis
Fizinio ugdymo mokytojasAntanas.Tigrudis@ogimnazija.lt
Ilona Vaičiulienė
Tikybos mokytojaIlona.Vaiciuliene@ogimnazija.lt
Aldona Vasiliauskienė
Matematikos mokytojaAldona.Vasiliauskiene@ogimnazija.lt