Įstaigos darbuotojo, kuris atsakingas už asmenų aptarnavimą, kontaktinė informacija (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas – Laura Zibolytė, tel. 8 458 78410, 8 618 60391, el. obeliu.mokykla@ogimnazija.lt