Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
Tipas – gimnazija.
Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
Mokymosi formos – grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi; mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.

Gimnazija vykdo šias programas: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir akredituotą vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Gimnazija turi skyrius:

  • Rokiškio r. Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius;
    vykdoma programa – neformaliojo vaikų švietimo.
  • Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius;
    vykdomos programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Įmonės kodas 290250660.
Atsiskaitomoji sąskaita AB DnB Nord banke LT234010041500070048.
Mokomoji kalba – lietuvių;
Mokyklos direktorė – Neringa Ragelienė.

Kontaktai