Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

  • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas kodas 85.3

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • ikimokyklinis ugdymas kodas 85.1;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
  • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;