Projektas: Mykolo Römerio pažinimo erdvė

Projekto esmė. Per jubiliejinius Mykolo Römerio metus buvo atgaivinti prisiminimai apie šį žymų Lietuvos valstybės visuomenės veikėją, teisininką, profesorių, kilusį  iš Rokiškio krašto. Obelių gimnazijos pedagogų bendruomenė ėmėsi iniciatyvos įvairiomis formomis supažindinti  mokinius su šia garsia asmenybe. Tęsdama veiklas Mykolo Römerio atminimui įamžinti  gimnazijos bendruomenė turi idėjų, kaip patraukliau ir aktyviau vykdyti švietėjišką veiklą. Šioms idėjoms įgyvendinti trūksta išteklių. Visas veiklas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu gimnazijos bendruomenė vykdys kaip savanoriai, o projekto investicijų prašoma įrangai, baldams ir kitoms būtinoms priemonėms ir paslaugoms.

Projektą remia: Mykolo Romerio universitetas, kuris padės kuriant ir vizualizuojant  istorinius stendus (2022-03-27 Nr. 3AE (11.21 E-403)-282), Rokiškio r. savivaldybė, kuri prisideda  20 proc. prie projekto finansavimo (Rokiškio r. savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdžio protokolas (2022-03-21 Nr. ĮP-9).

Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje planuojamas projektas, trijų plėtros sektorių atstovais: Rokiškio r. ūkininkų sąjunga (2022-03-21), savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (2022-03-10 Nr. S-39), Rokiškio r. verslininkų asociacija (Rokiškio verslo klubo tarybos posėdžio protokolas 2022-03-23 Nr. 2022/3).

Į projektą įtrauktos suinteresuotos gyventojų grupės – jauni ir pensinio amžiaus žmonės (Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl projektui parengti darbo grupės sudarymo“ 2022 m. vasario 22 d. Nr. V-46). 

Projektas inovatyvus regiono lygmeniu. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 4 renginiai, o kontrolės laikotarpiu 5 renginiai  suplanuoti Bagdoniškio dvaro sodyboje kuri yra  kultūros paveldo objektas. 

Vietos projekto uždaviniai:

  1. Parengti istorinius stendus.
  2. Sukurti mokslo pažinimo erdvę M. Römerio atminimui garsinti.
  3. Suorganizuoti M. Römeriui atminti skirtas veiklas.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022-09-01 – 2025-05-01