Naujienos

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.Obelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

2017 m. lapkričio 5 d.
Parengė Milda Ščerbickienė
   2017 metų spalio mėnesį startavo Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Spalio 24 dieną Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje vyko šio respublikinio konkurso 2017 metų I- sis etapas. Jame tarp septynių rajono pradinių klasių komandų dalyvavo ir mūsų mokyklos 4 klasės komanda . Mokiniai turėjo prisistatyti,atlikti įvairias užduotis: sudėti maisto produktus į sveiko maisto piramidę, išspręsti kryžiažodį, nurodyti pavojingus buities daiktus, atlikti judriąją užduotį. Komandos kapitonams ir
pedagogams reikėjo atlikti atskiras užduotis. Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog mūsų pradinukai iškovojo 1-ąją vietą ir turės garbės atstovauti mūsų rajoną zoniniame „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse, kuris įvyks lapkričio mėnesį. Šaunuoliai mūsų sveikuoliai! Sveikiname! Akimirkos -->>


2017 m. lapkričio 5 d.
Parengė Obelių būrio jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

   Obelių gimnazijos, Obelių būrio, Leonardo Grigonio-Užpalio 905 kuopos jaunieji šauliai aktyviai įsijungė į Rokiškio krašto muziejaus akciją „Gėlių žiedai žuvusiems partizanams, Lietuvos savanoriams“. Jaunieji šauliai pagerbė žuvusiuosius Obelių kapinėse, pakeitė tautines juosteles ant paminklų. Aplankė Alekso Gedvilos ir A.Šliuževičiaus amžinojo poilsio vietas, padėjo gėlių puokštes ir uždegė žvakeles prie memorialo „Kritusiems už laisvę 1944-1991m.“ ir birželio sukilimo 1941 m. kovoje prieš bolševikus žuvusiems partizanams paminklo. Akimirkos -->>


2017 m. lapkričio 5 d.
Ekspertinės pamokos gimnazistams
   Rokiškio krašto gimnazistų, dalyvaujančių projekte „Noriu byloti“, kūrybinius gebėjimus paskutinėmis spalio savaitėmis vertino projekto partneriai - ekspertai: fotografijas – dailininkė, dizainerė Vaiva Kirstukienė (VšĮ „Kultūros inovacijos“), diktorius - režisierė Neringa Danienė (VšĮ „Kultūros inovacijos“) bei dainų kūrėja ir atlikėja Vilija Urbonienė. Projektą vykdo VšĮ „Savas Rokiškis“NB plakatasjpg kartu su Rokiškio rajono gimnazijomis.
   Analizė, kodėl vienos nuotraukos įtraukia į temą, prie kitų žiūrovo akis neužsibūna, kaip fotografuoti, kad būtų pasiektas laukiamas rezultatas – bylojanti nuotrauka, - štai tokios neformalios pamokos teko projekto dalyviams fotografams. Kartu per šiuos susitikimus buvo atrinktos nuotraukos ir foto parodai, kuri netrukus pradės savo kelionę po gimnazijas.
Diktoriams eksperčių pastabos buvo apie raiškųjį skaitymą, apie diktoriui privalomą gebėjimą suprasti skaitomą tekstą ir norą jį perteikti kitam. Pateiktos rekomendacijos, kaip tobulinti dikciją. Daugiausia laiko skirta individualiam darbui su kiekvienu diktoriumi.
   Projektas „Noriu byloti“ vyksta rugpjūčio 25 d. - gruodžio 31 d. Jį remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė. Per projektą, naudojant neformalaus švietimo metodus, gimnazistai kuria XX. a. Lietuvos nepriklausomybės kovų audio maršrutą Rokiškio krašte ir foto parodą. Projektui pagalbą taip pat teikia Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, VšĮ „Kultūros inovacijos“. Akimirkos-->>

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved