Rugsėjo 1-oji gimnazijoje

2022m. rugsėjo 1 – ąją į mokyklą sugužėjo 186  mokiniai.  Šventę organizavo 75-osios laidos abiturientai. Mokslo ir žinių diena prasidėjo 9 val. Šv. Mišiomis Obelių Šv. Onos bažnyčioje. Šventas Mišias laikė klebonas Laimonas Nedveckas, Šventojo Rašto skaitinius skaitė  IVg klasės mokiniai Rūta Kolosovaitė ir Aurimas Čirpus.

10 val. šventė tęsėsi Obelių gimnazijoje. Ši dalis prasidėjo jautria 12-okų ir 1-okų eisena, Lietuvos valstybės himnu bei gimnazijos direktorės, Neringos Ragelienės, sveikinimu.  Į šventę atvyko Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas , pasveikinęs gimnazijos bendruomenę dovanėlėmis pradžiugino pirmokėlius. Tai pat šios gražios šventės proga pasveikinti atvyko Obelių parapijos klebonas Laimonas Nedveckas bei Obelių seniūnijos seniūnės pavaduotoja Aldona Žėkienė.  Po sveikinimų ir šventinės dalies mokiniai keliavo į savo klases su klasių vadovais, kur vyko šiltos, vasaros įspūdžių kupinos pirmosios mokslo metų pamokos.