Vasario 16-tosios minėjimas

Obelių gimnazijos bendruomenė Vasario -16-ąją paminėjo jau vasario 11 d., per miestelį pražingsniuodama  „Su trispalvėmis per Obelius“. Žygyje dalyvavo apie 150 dalyvių, kurie nuo Obelių gimnazijos patraukė Laisvės kovų istorijos muziejaus link. Žygeivius lydėjo policijos automobilis.

Dalyvių galėjo būti ir daugiau, nes nemažai moksleivių izoliuojasi arba serga. Mokiniai Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo renginiui ruošėsi, gamindami mažas trispalves. Prie šio renginio, kuris skatina nepamiršti istorijos, mylėti Tėvynę ir didžiuotis, kad esame lietuviai, prisijungė penkios įstaigos bei organizacijos – Obelių gimnazija, Obelių socialinių paslaugų namų kultūros padalinys, Laisvės kovų istorijos muziejus, Obelių bendruomenė bei Obelių seniūnija. Prie muziejaus mokytojos Daivos Kundelienės paruošti moksleiviai surengė nedidelį koncertą.

Renginį vedė istorikė, muziejininkė Dijana Meškauskienė. Žygeiviai su vėliavomis buvo sustoję širdies forma, giedojo Lietuvos himną, skandavo „Lietuva, būk laisva“. Istorikė Dijana Meškauskienė priminė, kodėl mums svarbi Vasario 16-oji. Mergaitė, vardu Saulė, padeklamavo eilėraštį apie trispalvę, moksleivė Marija Adomavičiūtė perskaitė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Eisenos Obeliuose dalyviai pasirašė po Nepriklausomybės aktu, savo parašu patvirtindami, kad yra šio akto tęsėjai.

Parengė Dalia Kvedaraitė