Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

2021 m. vasario 12 dieną per pirmas dvi pamokas Obelių gimnazijoje vyko Vasario 16-osios minėjimas, kurį organizavo istorijos mokytojos Dalia Kvedaraitė ir Miranda Nargelienė, muzikos mokytoja Rasa Bimbienė, dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Kareniauskienė, anglų kalbos mokytoja Reda Ruželienė, o vedė mokyklos prezidentė Marija Adomavičiūtė. Su švente visus pasveikino gimnazijos direktorė Neringa Ragelienė, vaizdo įrašą, skirtą šiai dienai, parengė Laisvės kovų istorijos muziejaus darbuotojai. Minėjime savo darbeliais, muzika ir dainomis džiugino Neformaliojo švietimo skyriaus vokalo (mok. Daiva Kundelienė), instrumentalistų (mok. Žana Kaladienė) ir meno (mok. Sigita Klemkaitė) studijas lankantys mokiniai.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas tradiciškai prasidėjo Lietuvos himnu. Buvo pagerbta 1918 m. vasario 16 diena, kai Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Pagerbiant Nepriklausomybės Akto signatarus, išskirtinis dėmesys skirtas kraštiečiui signatarui Vladui Mironui. 1938 m. teisininkas Mykolas Römeris apie šį pamatinį valstybės dokumentą yra sakęs: „1918 m. vasario 16 d. aktas – tai Lietuvos renesanso kūrinys, jos artimiausios praeities kondensuotas žodis ir jos ateities titulas“.

Taip pat buvo prisiminta ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. pasirašyta deklaracija, kuri kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė Laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje.

Taigi šią svarbią mūsų valstybei dieną – Vasario 16-ąją – paminėjo visa Obelių gimnazijos bendruomenė – virtualiai susitikę prisiminti šios dienos reikšmės, pasveikino vieni kitus su Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email