Vadovai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

  Gimnazijos direktorė Neringa Ragelienė

direktore

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, pedagoginio darbo stažas 24 m.

Mob. 8 618  60391

Tel. 8 (458) 78410

El.paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Neformaliojo švietimo skyriaus vadovė ir neformaliojo švietimo organizatorė Irena Povilaitienė

II vadybinė kategorija, rusų kalbos mokytoja, pedagoginio darbo stažas 32 m.

Mob. 8 624 65 396

El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gita Kolosovienė

III vadybinė kategorija, pradinių klasių mokytoja, pedagoginio darbo stažas 17 m.

Tel. 8 (458) 78410

El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informacija atnaujinta: 2018-01-24 15:49

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved