Virtualus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Kovo 10 dieną 4-5 pamokos metu, Teams platformoje, vyko virtualus Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, kurį organizavo istorijos mokytojos Miranda Nargelienė ir Dalia Kvedaraitė, muzikos mokytoja Rasa Bimbienė, dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Kareniauskienė, anglų kalbos mokytoja Reda Ruželienė, o vedė mokyklos prezidentė Marija Adomavičiūtė ir Rūta Kolosovaitė. Minėjimas pradėtas Lietuvos himnu. Šventės metu, skaidrių ir filmuotos medžiagos pagalba, buvo pasakojama apie Nepriklausomybę, apie laisvuosius rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą Lietuvoje ir Rokiškyje, rodomos ištraukos apie to meto Kovo 11- osios istorinius įvykius, pasakojama apie laisvę.

Buvo išklausytas Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataro, Egidijaus Klumbio video reportažas – sveikinimas Obelių gimnazistams. Vaizdžiai tuometinius Sąjudžio įvykius video reportaže papasakojo Paulius Gaigalas. Minėjimo metu svečiavosi jauniausia Rokiškio Sąjudžio grupės narė, Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, kuri taip pat pasidalino to meto įvykiais ir patyrimais. Kovo 11-osios minėjime skambėjo dainos atliekamos mūsų moksleivių – Rūtos Kolosovaitės, Akvilės Šablinskaitės, Urtės Ivanauskaitės.
Minėjimo metu buvo pasveikinti ir padėkos raštais apdovanoti mokytojos Vilijos Guzaitės–Kundelės organizuoto konkurso „Žingsniuojanti klasė“ nugalėtojai – 6 ir II gimnazijos klasės bei asmeninių žingsnių nugalėtojai. Taip pat buvo padėkota už puikią „Laisvės paukščių“ iniciatyvą, kurią organizavo mokytoja Jolanta Kareniauskienė, įtraukdama visą mokyklos bendruomenę, kuri spalvingai papuošė savo langus skrydžiui į Laisvę. Informacija apie šias iniciatyvas, padėkos ir nuotraukos yra skelbiamos internete.

Sveikiname visus su Kovo 11-ąja!!!

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email