Obelių gimnazijoje nuo 2013 metų vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Jos tikslas - kurti saugią aplinką gimnazijoje.