Vasario 4 dieną vyko Obelių gimnazijos mokinių savivaldos 2020 m. veiklos pristatymas gimnazijos administracijai. Šiuo, iššūkių kupinu laikotarpiu mokinių savivalda aktyviai veikė ir vykdė savo veiklą, dalyvavo susirinkimuose, susitikimuose su RRMT bei LMS, taip pat minėjo įvairias akcijas bei kvietė prie jų prisijungti mokyklos bendruomenę.

Susitikimo metu savivaldos mokiniai pasidalino atliktos apklausos rezultatais, kuria buvo siekiama sužinoti mokinių nuomonę mokyklos mikroklimato, mokinių savivaldos, vertinimo bei nuotolinio ugdymo klausimais.

Kviečiame visus mokyklos bendruomenės narius susipažinti su mokinių savivaldos veikla.

ozio_gallery_nano