foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Informacija apie profesijas

Profesijų vadovas -->>

 

Informacija apie apie egzaminus

Nacionalinis egzaminų centras -->>

 

Informacija apie studijas

AIKOS elektroninių paslaugų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teisės aktų numatytomis sąlygomis naudojasi elektroninėmis priemonėmis teikiamomis AIKOS paslaugomis. -->>

LAMA BPO - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. -->>

Studijos, mokymo programos -->>

 

Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje

www.lamabpo.lt

 

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

 

Studijos užsienyje

http://kalba.lt/

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

Mūsų gimnazijos 16 kabinete yra leidinys "Kur stori užsienyje 2012 m."

 

Gyvenimo aprašymo rengimas

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos

http://www.europass.lt/cv

 

Darbo ieška

Lietuvos darbo birža

http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo ieškos portalai

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

 

Savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

Filmai apie profesijas  http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

Profesijų nuotraukos http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

Literatūroas sąrašas http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html

 

 Informacija atnaujinta 2015-08-17 14:45

 

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved