foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turėtų padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Nuo 2012 m. spalio mėnesio Obelių gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3.-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra.

karjeraUgdymo karjerai tikslas:

1. padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes,

2. sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų.

 

 

Numatytos Ugdymo karjerai veiklos:

  1. Konsultuoti gimnazijos mokinius grupėmis ir individualiai;
  2. Išvykos į profesinių ir auktųjų mokyklų atvirų durų dienas, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis, vizitai į įmones;
  3. Integruotos pamokos, projektinių darbų rengimas, organizuojami renginiai;
  4. Prezentacijos ir mokymai savęs, profesijų ir darbo pasaulio, studijų galimybių pažinimo temomis.

 Gimnazijoje dirbanti Ugdymo karjerai koordinatorė:

Dalia Kvedaraitė, istorijos mokytoja

Su koordinatore galite susisiekti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

arba užeiti į gimnazijos 19 kabinetą.

 

Ugdymo karjerai koordinatorės konsultavimo laikas:

Antradienis: 2 pamoka.

 Informacija atnaujinta: 2017-05-21 09:08

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved