Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo ape įstaigoje patirtą traumą ar mūsų sveikatos sutrikdymą tvarka. Atsisiųsti -->>