foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Kaip išvengti virusinių ligų: 

1. Laikykitės rankų higienos. 

2. Saugokitės sergančiųjų. Jeigu turėjote kontaktą su sergančiuoju, grįžus reikėtų kruopščiai nusiplauti rankas, praplauti akis, taip pat ir nosį paprastu arba jūros vandeniu. 

3. Dėvėkite veido kaukes. 

4. Laikykitės čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo.

5. Venkite masinių susibūrimo vietų.

6. Ilsėkitės gryname ore.

7. Vėdinkite ir valykite patalpas.

8. Sveikai maitinkitės ir mankštinkitės.

 

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved