Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Grupės pirmininkė – Gita Kolosovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Dovilė Savickaja – biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja
Reda Ruželienė – anglų kalbos mokytoja
Gintaras Adomavičius – technologijų mokytojas metodininkas
Jolanta Kareniauskienė – dailės, technologijų mokytoja

 

Veiklos kokybės įsivertinimo 2016 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2016 m. ataskaita.  Atsisiųsti -->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalė. Atsisiųsti -->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2015 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2019 m. ataskaita (PDF)