foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Grupės pirmininkė – Gita Kolosovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Dovilė Savickaja – biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja
Reda Ruželienė – anglų kalbos mokytoja
Gintaras Adomavičius – technologijų mokytojas metodininkas
Jolanta Kareniauskienė – dailės, technologijų mokytoja

 

Veiklos kokybės įsivertinimo 2016 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2016 m. ataskaita.  Atsisiųsti -->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalė. Atsisiųsti -->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2015 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2019 m. ataskaita (PDF)

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved