foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

MOKYKLOS STRATEGIJA

VIZIJA

Rokiškio r. Obelių gimnazija – aktyvi ir tobulėjanti bendruomenė, kurios nariai jaučiasi saugūs, yra kūrybiški, ugdo kritiškai mąstantį ir pilietišką žmogų.

MISIJA

Užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą. Ugdyti aktyvų, kūrybišką, savarankišką, pilietišką žmogų, atsakingai kuriantį savo ateitį.

FILOSOFIJA

Mokomės vieni iš kitų.

VERTYBĖS

  • Atsakomybė,
  • Lyderystė;
  • Pagarba,
  • Bendradarbiavimas,
  • Tobulėjimas.

STRATEGINIAI TIKSLAI

  1. Ugdymo kokybės gerinimas, orientuotas į mokymo ir mokymosi kokybę.
  2. Tarpusavio santykių kūrimas, paremtas pagarba, bendruomeniškumu, lyderyste.

 

2019-2021 metų strateginis planas. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2019-03-28 16:13

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved