foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Sausio mėnesį gimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių asmens higienos įgūdžiams ugdyti.

Visuomenės sveikatos specialistė tikrino mokinių švarą dėl pedikuliozės ir kitų infekcinių ligų nustatymo, vedė paskaitas ,,Asmens higiena“, praktinius užsiėmimus ,,Mokausi plauti rankas“, organizavo akciją ,,Plaunu rankas – saugau sveikatą“, ragino aktyviau vėdinti gimnazijos patalpas. Tai pagrindinės profilaktikos priemonės, padedančios išvengti sergamumo gripu ir peršalimo ligomis.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė N. Pajadienė

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved