foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt



Obelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Pirmadienį, sausio 13-osios rytą, kiekviename gimnazijos lange sužibo uždegtos žvakutės simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį, vienybę. Obelių gimnazijoje per pirmąją pamoką vyko Sausio 13-osios minėjimas. Jo metu 8-okės priminė istorinius šios dienos faktus, pagerbėme mūsų Tėvynę gynusius ir dėl jos žuvusius žmones. Merginų ansamblis skyrė jiems dainą, buvo skaitomos eilės bei prisiminimai, skirti šiai dienai. I-ojo aukšto fojė paruoštas nuotraukų stendas, primenantis 1991 metų sausio 13-osios įvykius. Pertraukų metu skambėjo lietuviškos dainos apie laisvę ir Tėvynės svarbą. Kiekvienam mokiniui ir mokytojui buvo užklijuotas šios dienos simbolis - neužmirštuolė.

Sausio 15-ąją gimnazijoje vyko diskusija „Atmintis gyva, nes liudija“. Vyko susitikimas su Sausio 13-osios įvykių liudininkais, Vilniaus televizijos bokšto gynėjais – Loreta Tručiliauskaite-Šlekiene, Vytautu Pečiukoniu bei Antano Sakalausko dukra Elena Sakalauskaite. Jie pasidalino savo prisiminimais ir išgyvenimais tą baisiąją sausio naktį, neįtikėtinomis istorijomis, gyvenimu po 1991 metų sausio 13-osios nakties.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved