foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Rokiškio r. Obelių gimnazijos naudojimosi internetu ir mobiliosiomis technologijomis atsakingo elgesio taisyklės.  Atsisiųsti-->>

2018 m. sausio 27 d.
Parengė Dalia Skeirienė
    Gimnazijos 3 klasės ir būrelio „Code studija" mokiniai naudoja https://web.seesaw.me/ virtualią aplinką. Tai aplinka, kurioje mokiniai turi savo darbų aplanką, į kurį kelia savo darbus, juos aptaria, vertina ir įsivertina. Prisijungimą prie vaiko/ klasės darbų turi ir tėveliai, kurie gali stebėti mokinio darbus, pažangą, įvertinti. -->>

 

2018 m. vykusių mokymo gimnazijos darbuotojams mokomoji medžiaga:

  • „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ Kad būtų galima peržvelgti priemonę reikia atsisiųsti ActivInspire programą.
    Mokomoji medžiaga. Atsisiųsti -->>
  • Atsisiųsti PDF formatu -->>
    ActivInspite programa. Atsisiųsti -->>
  • Saugus elgesys internete naudojant mobiliuosius įrenginius
  •  Saugesnio interneto mokymo įrankiai ir priemonės -->>
  • Apie saugų internetą pradinių klasių mokiniams -->>

 

Informacija atnaujinta 2019-01-26 12:31

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved