foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Šią dieną Obelių gimnazijoje paminėjome žygiuodami prie Antanašėje esančio paminklo žuvusių žydų garbei.  Mokyklos prezidentė, Marija Adomavičiūtė, pasakojo apie prieš 78-erius metus vykusias Antanašės žudynes. Savo žodį tarė Obelių istorijos muziejaus istorikas Valius Kazlauskas. Tuomet pradėjome žygiuoti link žydų paminklo.  Prie paminklo istoriniais užrašais pasidalino Rokiškio muziejaus istorikas. Pasisakė ir Aleksandravėlės bendruomenės atstovai. Taip pat savo prisiminimai pasidalino Ritos Gernienės tėtis, kuris turėjo išgyventi šį siaubingą laikotarpį. Uždegėme žvakes, padėjome akmenėlius prie paminklo ir pabaigai sudainavome dainą apie Lietuvą.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved