foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Šiandien vaikai dėl skirtingų priežasčių dažnai yra linkę į nesveiką elgseną – fizinį pasyvumą bei nesveikus mitybos įpročius, praleidžia per daug laiko prie televizoriaus ar kompiuterio ekranų. Deja, tokios nesveikos elgsenos pasekmės labai skausmingos – sveikatos ar psichikos sutrikimai, kurie gali lydėti visą likusį gyvenimą.

Sveikos elgsenos skatinimas pradinukams padeda gerinti ne tik jų sveikatą, bet ir mokymosi pasiekimus, o puoselėjamos olimpizmo vertybės neabejotinai prisideda prie vaiko asmenybės ir socialinių įgūdžių formavimo. Tikėtina, kad jauname amžiuje išvystyti tinkami įpročiai teigiamai atsilieps bendrai sveikatos būklei visą gyvenimą.

Mokykla yra ta institucija, kuri pasiekia kiekvieną vaiką, formuoja stiprų mokytojų ir vaikų ryšį. Mokyklai, o ypatingai pradinukų mokytojui, skirtas labai svarbus vaidmuo siekiant vaikų sveikatos ir gerovės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pasiekti pokyčiai mokykloje gali stipriai paveikti ir namų aplinką, o tai tik sustiprina indėlį vaikų gerovei užtikrinti.

Kviečiame tėvus kartu skatinti vaikus:

  • • daugiau judėti;
  • • sveikiau maitintis;
  • • praleisti mažiau laiko prie ekranų;
  • • atkreipti dėmesį į vaikų gerovę, potyrius, emocijas.

Olimpinis mėnuo: rugsėjo 30d. – spalio 27d. vyksiantis projektas, kurio tikslas- bendradarbiaujant su pedagogais, padėti pradinukams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip įtraukią, linksmą ir naudingą veiklą.

Projektą organizuoja: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Olimpinio mėnesio projekto veiklos bus vykdomos klasėse, ar už jų ribų, savaitgaliais, taip siekiant įtraukti tėvus į ugdymo procesą.

Visos projekte dalyvausiančios klasės, kurios užpildys projekto ataskaitą ir atsiųs 3 - 5 klasės veiklų nuotraukas, pretenduos gauti vieną iš 25 prizų: edukacinę ar kitokio pobūdžio išvyką, sportinę aprangą visai klasei ir klasės mokytojai (-ui) ir kitus prizus.

Parengė socialinė pedagogė - visuomenės sveikatos specialistė Neringa Pajadienė

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved