foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Š. m. kovo 6 d. mūsų gimnazijos mokiniai Martynas Urbonas (4 klasė), Laviltė Gilytė (4 klasė), Andrius Vilkonis (6 klasė) ir Salvijus Žilys (7 klasė) dalyvavo Rokiškio rajono mokinių ir jaunuolių garsinio skaitymo konkurse „Gražiausi žodžiai - Lietuvai“. Mokiniai pagal savo gebėjimus pasirinko ir skaitė lietuvių poetų kūrinius. Konkursui juos paruošė specialioji pedagogė, logopedė Rasa Kundelienė ir specialioji pedagogė Elvyra Jočytė. Visi dalyviai buvo apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centro padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis , o prizinių vietų laimėtojai – padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Norime pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijos mokinys Salvijus Žilys savo amžiaus grupėje buvo pats geriausias skaitovas rajone.

skaitkonkursas

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved