foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Projekto metu buvo didelis dėmesys skiriamas keturioms temoms:
• fiziniam aktyvumui –„Ąžuolas galingasis“,
• sveikai mitybai – Amis Kilniaširdis,
• ekrano laikui – Una Superbičiulė,
• vaikų gerovei – Luka Kibirkštis.
Pirmą savaitę mokiniai darė Ąžuolo mankštą, vyko fizinio aktyvumo ilgosios pertraukos. Jų metu vaikai eidavo į lauką pasivaikščioti, sportuodavo sporto salėje, žaidė nuotaikingus žaidimus.
Antrą savaitę mokiniai buvo skatinami sveikai maitintis – pusryčių metu gimnazijoje ragavo įvairias košes. Vyko sveikos mitybos pamokėlės.
Trečią savaitę dėmesys buvo skiriamas vaikų emocijoms. Mokiniai vieni kitiems pildė padėkų bei palinkėjimų sąsiuvinius.
Ketvirtą savaitę vyko pokalbiai, diskusijos, kiek laiko praleidžiame prie informacinių technologijų ekranų ir kaip galima tą laiką pakeisti kitomis sveikatai naudingomis veiklomis, vaikai pildė lentelę „Atradimų metas“.
Į projekto veiklas įtraukėme ir tėvelius. Kiekvienam savaitgaliui mokiniai parnešdavo užduotėlių ir jiems. Tėveliams reikėjo kartu su vaikais vieną savaitgalį praleisti gamtoje, kitą - išvirti košę, o sekantį – pasidaryti ir pildyti dėkingumo žurnalą ar dienoraštį. Tėveliai stengėsi savaitgalio veiklų akimirkas fiksuoti nuotraukose, o gražiausių nuotraukų autoriai apdovanoti prizais.
Projekto veiklos vaikams suteikė daug teigiamų emocijų, įspūdžių ir sveikos gyvensenos žinių.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved