foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Lapkričio 18 d. gimnazijos 2-3 klasių pradinukams pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamokos vyko neįprastoje aplinkoje, Bagdoniškio dvare. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų krašto garsų žmogų - profesorių, teisininką Mykolą Romerį, įdėmiai ir susidomėję klausėmės istorijos mokytojos Mirandos Nargelienės pasakojimo. Labai daug ką sužinojome ir esame jai dėkingi. Prieš išvažiuodami iš dvaro visi norėjome apsikabinti Mykolo Romerio maumedį, pasisemti ramybės, tvirtumo, išminties iš gamtos.

Parengė Milda Ščerbickienė

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved