foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

 1

2

3

4

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS. Atsisiųsti -->>

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS. Atsisiųsti -->>

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
PATYČIŲ PREVENCIJOS KOORDINACINIS KOMITETAS

Koordinatorė

 • Neringa Pajadienė, socialinė pedagogė;

Nariai:

 • Neringa Ragelienė – direktorė;
 • Gita Kolosovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Elinga Pitrėnaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vera Kišūnienė – mokytoja;
 • Džiuginta Lukošiūnienė – mokytoja;
 • Jūratė Šeikuvienė – mokytoja;
 • Regina Širvienė – valytoja;
 • Jolanta Kurklietienė – tėvų atstovė;
 • Laimutė Pudanienė – tėvų atstovė;
 • Marija Adamavičiūtė – mokinių atstovė;
 • Rūta Kolosovaitė – mokinių atstovė.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved