Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimas žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas

  • Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimas žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas

    2020-10-01 – 2021-06-01 gimnazija dalyvauja projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“(projekto kodas Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“. Veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.