Projektai

 • Neringa Pajadienė

 • eTwining

  Nuo 2009 metų gimnazija dalyvauja eTwinning projektų veiklose. Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas.

 • eTwinning projektas „Angels in white“

  3 klasės mokiniai nuo gegužės 5 d. dalyvauja eTwinning projekte „ANGELS IN WHITE“. Šiame projekte dalyvauja mokytojai ir mokiniai  iš 9 Europos šalių (Rumunijos, Serbijos, Turkijos, Ukrainos, Portugalijos, Kroatijos, Slovakijos, Moldovos Respublikos, Lietuvos).

 • eTwinning projektas „Discover, explore, know...“

  Nuo 2021-01-11 pradinių klasių mokiniai su mokytojomis  ir šeštos klasės mokiniai su mokytoja Dovile Savickaja dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte  „Discover, explore, know...“  Projekte dalyvauja 16 mokyklų iš 3 šalių- Turkijos, Latvijos ir Lietuvos

 • eTwinning projektas „I grow up healthy and strong“

  Obelių gimnazijos pradinių klasių mokiniai nuo rugsėjo 17 d. dalyvauja eTwinning projekte „I grow up healthy and strong“. Šiame projekte dalyvauja 12 mokytojų iš trijų Europos šalių (Latvijos, Turkijos, Lietuvos).

 • eTwinning projektas „SCHOOME“

  3 klasės mokiniai nuo gegužės 7 d. dalyvauja eTwinning projekte „SCHOOME“. Projekte dalyvauja 96 mokyklos iš 31 Europos šalies: Ukrainos, Vokietijos, Gruzijos, Italijos, Latvijos, Kroatijos, Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos, Airijos, Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Jordanijos, Maltos, Moldovos Respublikos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos, Suomijos, Tuniso, Turkijos, Vengrijos, Šiaurės Makedonijos.

 • eTwinning projektas „Užbaik mokslo metus linksmai su gegužės iššūkiais“

  3 klasės mokiniai nuo gegužės 6 d. dalyvauja eTwinning projekte „Užbaik mokslo metus linksmai su gegužės iššūkiais!“ Šiame projekte dalyvauja mokytojai ir mokiniai iš 3 Europos šalių (Rumunijos, Serbijos, Turkijos) ir 12 mokytojų iš Lietuvos.

 • eTwinning projektas „Путь к русскому языку через желудок“

  2020 metais vykdėme eTwinning projektą „Kelias mokantis rusų kalbos per skrandį“ (Путь к русскому языку через желудок). Projekte dalyvavo 8 mokyklos iš 5 šalių- Estijos, Gruzijos, Lenkijos, Moldovos ir Lietuvos.

 • Ina Bieliūnienė

 • Informatika pradiniame ugdyme

  Gimnazijoje nuo 2018 metų vykdomas projektas „Bendrojo ugdymo ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas Nr.09.2.1.-ESFA-V-726-04-0001) „Informatika pradiniame ugdyme“ 2.2. veikloje „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Projekto tikslas - tobulinti mokytojų skaitmeninei ir profesinei kompetencijai, ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus.

 • Olweus

  Obelių gimnazijoje nuo 2013 metų vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Jos tikslas - kurti saugią aplinką gimnazijoje.

 • OPKUS planas 2020

 • PAŽYMĖJIMAS Nr. OM9.2-31

 • Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimas žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas

  2020-10-01 – 2021-06-01 gimnazija dalyvauja projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“(projekto kodas Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“. Veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.