Mokinių savivalda

  • Mokinių savivaldos 2020 m. veiklos pristatymas

    Vasario 4 dieną vyko Obelių gimnazijos mokinių savivaldos 2020 m. veiklos pristatymas gimnazijos administracijai. Šiuo, iššūkių kupinu laikotarpiu mokinių savivalda aktyviai veikė ir vykdė savo veiklą, dalyvavo susirinkimuose, susitikimuose su RRMT bei LMS, taip pat minėjo įvairias akcijas bei kvietė prie jų prisijungti mokyklos bendruomenę.

  • MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI