Informatika pradiniame ugdyme

  • Informatika pradiniame ugdyme

    Gimnazijoje nuo 2018 metų vykdomas projektas „Bendrojo ugdymo ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas Nr.09.2.1.-ESFA-V-726-04-0001) „Informatika pradiniame ugdyme“ 2.2. veikloje „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Projekto tikslas - tobulinti mokytojų skaitmeninei ir profesinei kompetencijai, ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus.