foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

2017 m. spalio 24 d.
Parengė Obelių būrio jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė
   Spalio 20-21 d. Lietuvos prekybos centruose vyko tradicinė „Maisto banko“ akcija, skatinanti žmones aukoti produktų sunkiau gyvenančių reikmėms. Jau keleri metai akcijoje dalyvauja ir Obelių gimnazijos jaunieji šauliai. Jaunieji šauliai savanoriavo Rokiškyje prekybos centre "MAXIMA". Per savanorystės veiklą jaunimas suvokia kaip iš kartos į kartą perduodamos moralinės vertybės, noras padėti kitam, turime išmokti ir suprasti, kaip galime padėti savo šaliai, žmonėms bei perduoti pilietiškumo kapitalą ateities kartoms.  Akimirkos -->>


2017 m. spalio 20 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
    2017 spalio 14 d. Sartų medžiotojų klubo šaudykloje vyko Rokiškio rajono jaunųjų šaulių sąskrydis ir šaudymo pratybos m/k ginklais. Nepabūgę darganoto rudens oro jaunieji šauliai obeliečiai aktyviai varžėsi įvairiose rungtyse. Šaudė m/k šautuvais TOZ, m/k pistoletais WHALTER, pneumatiniu šautuvu, elektropneumatiniu ginklu AIRSOFT, varžėsi granatos metimo, smiginio rungtyse. Jaunasis šaulys Remigijus Timinskas iškovojo II- vietą smiginio rungtyje.
    Dalyvavo Rokiškio Leonardo Grigonio-Užpalio 509-os šaulių kuopos Rokiškio, Obelių, Kamajų būrių, Juodupės 504-os, Pandėlio 513-os ir Biržų 501-os kuopų jaunieji šauliai. Akimirkos -->>


2017 m. spalio 19 d.
   Rokiškio r. Obelių gimnazijos 2 ir 3 klasės mokiniai dalyvauja Tarptautinei Mokytojų dienai organizuotoje parodoje „Tau, Mokytojau". Nuostabios skrybėlės papuošė Rokiškio kultūros centro fojė. Parodą organizuoja Rokiškio švietimo centras ir rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba. Galerija -->>


2017 m. spalio 5 d.
XX a. laisvės kelias: šešios valandos po rajoną

   Rugpjūčio 25 d. − gruodžio 31 d. „Savas Rokiškis“ kartu su Rokiškio rajono gimnazijomis (Kamajų, Obelių, Pandėlio, Juodupės ir Juozo Tumo−Vaižganto) vykdo projektą „Noriu byloti“. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.

   Naudojant neformalaus švietimo metodus, per projektą gimnazistai kuria Rokiškio krašto nepriklausomybės kovų audio maršrutą ir foto parodą. Rokiškio rajonas unikalus tuo, kad savo teritorijoje turi visas paminklais pažymėtas vietas, kurios atspindi svarbiausius XX a. Lietuvos laisvės kovų momentus, kraštas taip pat garsėja istorinių asmenybių gimtinėmis. Taigi, tik Rokiškyje galima pamatyti per okupacijos metus išsaugotą 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės aktui skirtą paminklą, tik Rokiškio rajone yra visas muziejus, skirtas žmonių kovoms už Lietuvos nepriklausomybę, tik čia yra atstatytas 1941 –ųjų birželio sukilimą įprasminantis paminklas; iš Rokiškio rajono yra kilęs vienas iš 20 Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo signatarų, du iš aštuonių partizanų vadų, kurie 1949 m. vasario 16-ąją pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaraciją, vienas iš keturiolikos 1991 m. sausio 13-ąją žuvusių gynėjų, o taip pat visuomenės veikėja Marcelė Kubiliūtė, moteris žvalgė, tarpukario Lietuvoje pelniusi daugiausia apdovanojimų. Istorinis maršrutas po rajoną driekiasi 130 km ir tęsiasi šešias valandas, aplankoma 12 objektų. Daugelis projekte dalyvaujančių gimnazistų, jau pravažiavo maršrutu, dabar prasideda jų kūrybiniai ieškojimai – teks parašyti istorinius esė apie maršruto paminklus, atrinkti nuotraukas foto parodai, sukurti lankstinuko bei maršruto plakato vaizdą; galiausiai – įgarsinti bičiulių parašytus istorinius esė lietuvių ir anglų kalbomis. Galerija -->>

 Dalyviai noriu byloti


2017 m. spalio 2d.
Parengė Olga Skvarnavičienė
Apie projektą „Noriu byloti“
   Rugsėjo 29 d. gimnazijos dešimtokai dalyvavo projekte „Noriu byloti“. Gimnazistai keliavo XX a. Rokiškio krašto laisvės kovų maršrutu. Į kelionę kartu su mokiniais vyko istorikas Valius Kazlauskas ir Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Jie buvo kelionės gidai, gimnazistams atvertė mūsų tautos skaudų ir liūdną istorijos puslapį ir padėjo suprasti rezistencinio pasipriešinimo reikšmę.
   Pirmoji stotelė – Obelių kapinės, kuriose yra atstatytas paminklas 1941 m. Birželio sukilimo dalyviams. Istorikas Valius Kazlauskas papasakojo, kaip 1942 m. Obelių kapinėse vietos žmonių pastangomis ir suaukotomis lėšomis iškilo paminklas (vienas didžiausių Lietuvoje). Tačiau sovietmečiu monumentas buvo sugriautas. 2014 m. paminklas atstatytas. Statybos iniciatorius Obelių krašto garbės pilietis Donatas Smalinskas.
   Laisvės kovų istorijos muziejuje dešimtokus pasitiko muziejaus įkūrėjas, buvęs partizanas Andrius Dručkus. Jis papasakojo apie skaudžią netektį – brolio, partizano, kuris buvo Andriui autoritetas, žūtį. Tai nulėmė tolimesnį A.Dručkaus kelią. Būdamas septyniolikos, ištarė partizano priesaikos žodžius ir savo gyvenimą susiejo su partizanais, kuriems vadovavo Balys Vaičėnas. Andrius Dručkus tapo partizanų ryšininku, buvo įpareigotas kaupti ir saugoti Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentus. Mokiniai aplankė septynias muziejaus sales, kuriose daugiau kaip 9 tūkstančiai eksponatų, liudijančių mūsų Valstybės iškilimą ir nesusitaikymą su priespauda. Muziejuje mokiniams teko lankytis ne kartą, tačiau šis kartas buvo ypatingas, kadangi obeliečiai Aldona ir Algirdas Skvarnavičiai pasidalino autentiškais prisiminimais. Aldona Skvarnavičienė atkūrė atmintyje išlikusį skaudžios praeities vaizdą, kurio iš atminties neištrynė laikas. Ji, būdama dar vaikas, matė kruviną susišaudymą, kadangi jos šeimos kluone slėpėsi partizanai ir ten jie buvo užpulti. Su ašarom akyse Aldona pasakojo, kas laukė žmonių, padėjusių partizanams. Aldonos Skvarnavičienės pasakojimas sujaudino ne vieną.
   Kitas sustojimas – Obelių Šilo mūšio vieta. Keista, tačiau daugelis obeliečių dešimtokų čia pirmą kartą. Mokiniai apžiūrėjo atstatytą bunkerį. Istorikas Valius Kazlauskas papasakojo, kad šis mūšis, įvykęs 1945 m. liepą, garsus laimėta pergale. Vos pusšimtis partizanų susigrūmė su 400 rusų armijos kareivių ir privertė juos gėdingai trauktis. Šilo mūšio vietoje gimnazistas Eimantas Šeškus perskaitė jaudinančią partizano Juozapo Streikaus-Stumbro kalbą, pasakytą prieš mirtį.
Kelionė tęsėsi. Iš Obelių važiavome link Rokiškio ir aplankėme kitas laisvės kovas menančias vietas. Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje mokiniai sužinojo, kaip išliko Nepriklausomybės paminklas, išgirdo apie šioje aikštėje veikusias pasipriešinimo dalyvių kalinimo, kankinimo ir žudymo vietas. Panemunyje sustojome prie įspūdingo paminklo ,,Angelas“, skirto atminti 1944 m. Šiaurės Rytų Lietuvos partizanams bei pokario metais žuvusiems šio valsčiaus laisvės kovotojams. Pandėlyje, šulinių vietoje, klausėmės pasakojimo apie nukankintus, žiauriai išniekintus partizanų palaikus. Kazliškyje sustojome prie paminklo vienam iš aštuonių Laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signatarų – Vytautui Gužui-Kardui. Šalia Panemunio miestelio aplankėme kunigo, 1918 m. Vasario 16-osios akto signataro, Ministro pirmininko Vlado Mirono gimtinę.
   Projektas dar nesibaigė. Dešimtokai rengs tekstus apie Laisvės kovų istorijos muziejų, paminklą 1941 m. Birželio sukilimo dalyviams ir Šilo mūšio vietą. Apie kitus objektus rašys kitų mokyklų mokiniai (projekto dalyviai). Keli moksleiviai įgis diktorių patirties, jie įgarsins tekstus. Tokiu būdu bus sukurtas ir įgarsintas XX a. laisvės kovų audio maršrutas Rokiškio savivaldybėje. Kelionės metu mokiniai daug fotografavo, todėl keliaujančiai fotoparodai bus atrinktos meniškiausios ir įdomiausios nuotraukos. Galerija -->>


2017 m. rugsėjo 26 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Nefofmaliojo vaikų švietimo projektas „Sveiki penki“ Rokiškio r. Obelių gimnazijoje

   „Sveiki penki“ – projektas penkių Aukštaitijos krašto mokyklų mokiniams, jų sveikatai, bendravimui, idėjų realizavimui.
   Š.m. rugsėjo – gruodžio mėn. projekte dalyvaus 5-9 klasių mokiniai iš penkių šalies rajonų: Rokiškio r. Obelių gimnazijos, Utenos Aukštakalnio ir Visagino Draugystės progimnazijų, Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Iš kiekvienos mokyklos dalyvaus po 25 mokinius, iš viso 125 dalyviai. Penkių projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams bus organizuojami fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo praktiniai užsiėmimai po pamokų 1 kartą per savaitę, stovyklos mokinių rudens atostogų metu (2 dienų) ir savaitgalį (2 dienų). Užsiėmimai vyks netradicinėse erdvėse. Mokiniams bus pasiūlytos jiems patrauklios, pozityvios, saviraišką skatinančios veiklos: judrieji komandiniai, orientaciniai žaidimai, patyriminiai žygiai ir žaidimai, diskusijos, Forumo teatras, darbas grupėse ir kita. Stovyklos dalyviams praktinius užsiėmimus organizuos profesionalūs vadovai iš NVO „Socialinis sufleris”, VšĮ Pokyčių projektai”.
   Projekto metu penkiose mokyklose susiburs aktyvių mokinių iniciatyvinės grupės, kurios įgytas žinias ir įgūdžius taikys savo kasdieninėje veikloje ir skleis mokyklose, organizuodamos sveikos gyvensenos pratybas bendraamžiams ir pradinių klasių vaikams. Bus užtikrintas mokinių aktyvesnis dalyvavimas mokyklų bendruomenių gyvenime, jų gebėjimas propaguoti sveiką gyvenseną mokinių tarpe.


2017 m. rugsėjo 4 d.
Parengė Milda Ščerbickienė
Mokiniai dalyvavo akcijoje „Pasveikink jūrą Palangoje“
   Šią vasarą, liepos 29-30 d. dešimt mūsų gimnazijos vaikų turėjo galimybę nuvykti į Palangą ir dalyvauti socialinėje akcijoje „Pasveikink jūrą Palangoje“. Akcijoje dalyvavo 550 vaikų iš visos Lietuvos.
   Vaikai šeštadienio rytą buvo pasitikti prie Palangos universalaus sporto centro. Trumpai pasimokę žaismingo šokio judesių, sudalyvavę piešinių parodoje, mažieji, lydimi Palangos mero Šarūno Vaitkaus ir juos prižiūrinčių suaugusiųjų, taip pat – žaismingai nusiteikusių animatorių dainuodami bei skanduodami "Jūra, Palanga" kurorto gatvėmis patraukė link jūros.
Pirmoji didelė staigmena vaikų laukė Jūratės ir Kastyčio skvere – čia socialinės akcijos „Pasveikink jūrą Palangoje“ dalyvius pasitiko šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Trumpai pasidžiaugę muilo burbulų pramogomis bei pašokę jau išmoktą šokį, vaikai pagaliau sulaukė kvietimo, apie kurį veikiausiai jau seniai svajojo – visai šalia, vos už keliolikos metrų, jų laukė pirmasis susitikimas su jūra, maudynės jūroje, bei įvairūs žaidimai ir atrakcionai paplūdimyje.
   Paplūdimyje vaikai kartu su jais lydinčiais suaugusiaisiais praleido keletą valandų, vėliau pajūriu spalvinga ir nuotaikinga jaunųjų Palangos svečių kolona pasuko link Birutės parko, kur vaikams buvo surengtas piknikas. Po pikniko stengėmės aplankyti ir įsiamžinti prie įdomiausių Palangos miesto objektų.
Sekmadienį, ilgai miegoti mažieji taip pat nenorėjo, kadangi nuo ankstaus ryto jų laukė aktyvios pramogos „Palangos vasaros parke“, kinologų parodomoji programa, maudynės jūroje, putų mūšis ir kitos atrakcijos.
   Nors Palanga nuo Obelių yra labai toli, bet visi grįžome laimingi, pilni įspūdžių. Obelius pasiekėme naktį, bet miegoti visai nesinorėjo... O jei kas ir važiuodamas prisnūdo, tai tikrai sapnavo jūrą, kurią pamatė gal pirmą kartą. Galerija -->>


2017 m. rugsėjo 1 d.
Rugsėjo 1-osios akimirkos. Galerija -->>

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved