foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

2015 m. rugsėjo 10 d.
Parengė Jolanta Paukštienė
 
    Vasaros atostogų metu Obelių gimnazijos Jaunieji šauliai Ovidijus Senkevičius, Irmantė Vilimaitė ir Gintarė Pupelytė mokėsi  Lietuvos Šaulių Sąjungos Karaliaus Mindaugo Husarų batalione. Irmantė Vilimaitė ir Gintarė Pupelytė baigė jaunųjų šaulių I pakopos kursą, Ovidijus Senkevičius II pakopos kursą. Jauniesiems šauliams įteikti baigimo pažymėjimai.

2015 m. rugsėjo 3 d.
Rugsėjo 1 - osios akimirkos Obelių gimnazijoje. Daugiau -->>
 

2015 m. rugsėjo 1 d.
 Obelių gimnazija dalyvauja projekte ,,Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“ pagalar
Erasmus+ka1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) programą .
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto pradžia 2015-06-01

Projekto pabaiga 2016-05-31

Teikėjas - Rokiškio rajono savivaldybė

Paraiškos rengėjas – Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

 

PROJEKTO TIKSLAI:

1.Kelti Rokiškio rajono pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių pedagogų kvalifikaciją per tarptautinį judumą, patirties perėmimą ir šiuolaikinių pedagoginių praktikų taikymą.

2. Užtikrinti veiksmingą mokytojų bendradarbiavimą ir lyderystę per pasidalijimą patirtimi.

3. Stebėti švietimo paslaugų kokybės pokyčius ir viešinti Rokiškio rajono mokyklų gerąją patirtį.

 

UŽDAVINIAI:

1) ne mažiau nei 5 proc. didinti mokytojų skaičių, tobulinusių profesines ir bendrakultūrines kompetencijas užsienio šalyse, t.y. į mokymus išsiųsti ne mažiau kaip po 2 mokytojus iš pagrindinį ugdymą teikiančių Rokiškio rajono mokyklų;

2) ne mažiau nei 6 rajono mokyklose išbandyti naują metodinės veiklos modelį ne pagal dalykus, o pagal klasių lygmenis (mokinių amžiaus tarpsnius);

3) sukurti ne mažiau nei 3 pedagogų-lyderių komandas iš skirtingų mokyklų ir 3 naujas mokytojų kvalifikacijos kėlimo programas, pagal kurias komandos dalinsis Europos šalyse gyta patirtimi su kolegomis;

4) vykdyti ugdomosios, projektinės ir metodinės veiklos pokyčių stebėseną rajono mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programas, atlikti ne mažiau nei 3 veiklos kokybės tyrimus;

5) mokyklų bendruomenių, rajono, apskrities ir šalies mastu viešinti projekto rezultatus, siekiant įtakoti pokyčius mokyklose.

    

      Rokiškio r. Obelių gimnazija į projektą pateko dėl bendros rajono švietimo problematika: žemas 10-14 metų paauglių (5-8kl.) mokymosi motyvacijos lygis, prastėjanti mokinių pažanga ir mokyklos lankomumas pereinant mokytis pagal pagrindinio ugdymo pakopą.

MOKYMŲ (STAŽUOČIŲ) DALYVIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ:

Mokykla

Šiuolaikines ugdymo technologijos ir inovtyvūs mokymo(si) metodai (22,5 val.mokymai). Suomijos mokyklų patirtis (7,5 val.darbo stebėjimas)  

Planuojamas veiklos laikas - 2015 m. ruduo

Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas (22,5 val.mokymai). Anglijos mokyklų patirtis (7,5 val.darbo stebėjimas)

Planuojamas veiklos laikas - 2016 m. žiema

Rokiškio r. Obelių gimnazija/42

1

1

Iš viso:

1

1

 

Daugiau informacijos apie projektą:

http://naujas.rokiskis.lt/lt/svietimas/erasmus--ka1-projektas.html


2015 m. rugpjūčio 17 d.

Kvietimas dalyvauti Europos kalbų dienos piešinių konkurse

     Konkurso sąlygas rasite -->>

     Konkurso sąlygas atsisiųsti -->>


 

2015 m. rugpjūčio 4 d.

Parengė Gita Kolosovienė

Obelių gimnazijoje gyvenimas verda ir vasarą

   Rugpjūčio 3 d. į Obelius atkeliavo KELIAUJANČIOS ARCHITEKTŪROS DIRBTUVĖS. Vaikai nuoširdžiai džiaugiasi dirbdami, kurdami, bendraudami ir diskutuodami su Vincentu Vienožinskiu, Ieva Saldauskaite, Sauliu Šalteniu, Jule Bajorūnaite, Viktorija Baliukonyte, Rūta Barisaite, Dalia Mečkauskaite, Ignu Mateiku, Paula Martinkaityte. Pirmą dieną dirbtuvėlėse dirbo net 37 mokiniai.

Daugiau -->>

 

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved