foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau


Mūsų gimnazija, kartu su Lietuvos istorijos institutu, Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondu, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centru, Rokiškio rajono VVG, dalyvauja Mykolo Rӧmerio įamžinimo iniciatyvoje. 2019 m. spalio 11 d. gimnazijoje vyko Susitikimas-diskusija apie kraštietį profesorių Mykolą Rӧmerį ir jo atminimo žymenis.
Šiais metais, minint M.Rӧmerio 140-ąsias gimimo metines, istorijos mokytojos visą savaitę pilietiškumo ir istorijos pamokose tęsia pažintį su M.Rӧmerio gyvenimu, pristato veiklą, supažindina mokinius su jo darbais. Mokytoja Miranda Nargelienė paruošė viktoriną mokiniams, pravedė virtualų interviu su ilgamečiu Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesoriumi Arvydu Andruškevičiumi.

 

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved