foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Gruodžio 4-ąją grupė gimnazijos mokinių ir mokytojų vyko į Vilnių. Mūsų kelionės tikslas buvo išsamiau susipažinti su profesoriaus Mykolo Römerio asmenybe, aplankyti vietas, kurios susijusios su žymaus mokslininko veikla. Pirmiausia Lietuvos istorijos institute klausėme profesoriaus Rimanto Miknio paskaitos apie žymaus teisininko, mūsų kraštiečio nuopelnus valstybės kultūrai, plačiau susipažinome su jo asmeniniu ir visuomeniniu gyvenimu. Vėliau lankėme jo kapą Rasų kapinėse, vaikščiojome Vilniaus senamiesčio gatvėmis, kur Mykolo Römerio gyventa ir dirbta. Kelionė buvo labai įdomi ir informatyvi.

Radvilė Kurklietytė (8 klasė)
Ieva Misiūnaitė (7 klasė)

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved