,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“

Kuriame Lietuvos ateitį2017-2019 m. Rokiškio r. Obelių gimnazija įgyvendino projektą ,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Šio projekto partneriais tapo Rokiškio r. Juodupės gimnazija, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. Projekto tikslas – 8 klasės matematikos mokymosi pasiekimų gerinimas, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas, mokantis vieniems iš kitų ir pritaikant ugdymą prie kiekvieno mokinio gebėjimų.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email