foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

2018-2019 m. m.

 Scan019020

Scan01903

 

Scan01904

 

Scan01905

Scan01906

2017-2018 m.m.

 Scan00374Scan00373Scan00372Scan00371Scan00370Scan00369Scan00368Scan00367

2016-2017 m.m.

Akvilei

2015-2016 m.m.


2016 m. kovo 18 d. vyko rajono 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiada, kurioje dalyvavo 65 rajono mokiniai

Modestuibiologija


Modestui


 2016 m. vasario 23 d. Rokiškio švietimo centre vyko rajono mokinių rusų kalbos olimpiada, joje savo jėgas išbandė 9 rajono mokiniai.

 

Dovydui

 

Apie Dovydą mokytoja Vera Kišūnienė

„Džiugu, kad vis mažiau populiarėjant antrai užsienio kalbai, mokykloje atsiranda mokinių, kurie domisi užsienio kalbomis. Vienas iš jų - Dovydas Kairys. Būdamas dar tik dešimtokas, rajoninėje rusų kalbos olimpiadoje užėmė garbingą III- ją vietą. Nuoširdžiai sveikiname Dovydą ir linkime toliau gilinti ir tobulinti rusų kalbos žinias. Tai kalba, kuri nuo gilios senovės turi bendras šaknis su gimtąja lietuvių kalba. Kalba, kuria galime skaityti didžiųjų pasaulio rašytojų kūrinius, kuri yra viena iš JTO kalbų. Norėtume, kad Dovydo pavyzdžiu pasektų ir kiti gimnazijos moksleiviai."

 

 


 Vasario 24 d. vyko Rokiškio rajono mokinių dailės olimpiada.

Rugilei


2016 m. vasario 5 d. vyko rajono 8-12 klasių mokinių fizikos olimpiada.

 Modestui fizika

 


 

 

Informacija atnaujinta 2017-11-05 14:52

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved