foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Lapkričio 18 d. gimnazijos pradinukai bendravo su maža lietaus Lašiuke. Paklausite iš kur ji atsirado? Ogi atvyko su „Drakoniuko“ teatro artistais iš Kauno. Lašelė papasakojo, kaip ji nukrito iš dangaus, kaip susitiko su žemiškais daiktais. Ši nuostabi istorija, vaikams suprantama kalba ir muzikiniais kūriniais atskleidė, jog
kiekvienas gyvenime turime savo tikslą ir kryptį.

Ar surado Lašelė savo tikslą? Ar išgelbėjo Gėlę Albertą? Pažiūrėję šį spektaklį vaikai suprato kuo skiriasi knyga nuo televizoriaus ir tai, kad laimingu galima tapti, tik padarius kitus laimingais. Dėkojame nuostabiąjai Lašelei ir jos draugams.

Parengė Milda Ščerbickienė

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved