foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Rokiškio rajono Obelių gimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos kopijavimo paslaugų aprašas. Atsisiųsti -- >>

Obelių gimnazijos teikiamų mokamų maitinimo paslaugų organizavimo tvarkos aprašas. Atsisųsti -->>

Obelių gimnazijos neformaliojo  švietimo skyriaus gaunamų lėšų gavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos patalpų naudojimosi tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Atnaujinta 2017-09-05 13:31

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved