foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Rokiškio r. Obelių gimnazijos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atsakomybės tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

2019 metų pirkimų planas. Atsisiųsti -->>

Įsakymas dėl Rokiškio r. Obelių gimnazijos viešųjų pirkimų taisyklių dalinio pakeitimo. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos viešųjų pirkimų taisyklių 2016 metų sausio 21d. Nr. V-66 patikslinimai. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Viešieji pirkimai 2016 m. Atsisiųsti -->>

Viešieji pirkimai 2016 m. lapkričio mėn. Atsisiųsti -->>

Viešieji pirkimai 2016 m. gruodžio mėn. Atsisiųsti -->>

 

Viešieji pirkimai. 2016 m. maisto produktų pirkimai. Atsisiųsti -->>

 

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. Atsisiųsti -->>

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Atsisiųsti -->>

 

Viešųjų pirkimų planas 2016 m. Atsisiųsti-->>

Viešieji pirkimai. 2016 ataskaita. Atsisiųsti -->>

 

2015 metais pirkti maisto produktai. Atsisiųsti -->>

Viešieji pirkimai. 2015 ataskaita. Atsisiųsti-->>

 

Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaita. Ataskaitiniai kalendoriniai metai 2015 m. 

1. Atsisiųsti-->>

2. Atsisiųsti-->>

3. Atsisiųsti-->>

 

 

Informacija atnaujinta 2019-05-06 20:49

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved