foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16-22 dienomis. Ši kampanija skirta atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
Judumo savaitė gimnazijoje startavo nuotaikingais žaidimais ilgųjų pertraukų metu. Už šaunius žaidimus dėkojame mokinėms: Gabijai Zumbrickaitei IIa kl., Amandai Pugžlytei IIb kl., Skaistei Karaškevičiūtei 8 kl.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved