foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Šiame projekte dalyvauja mokytojai ir mokiniai iš 3 Europos šalių (Rumunijos, Serbijos, Turkijos) ir 12 mokytojų iš Lietuvos.
Karantino laikotarpis uždarė visus namuose, atskyrė nuo draugų ir privertė apriboti socialinius ryšius. Mokyklinio amžiaus vaikams tai didelė psichologinė trauma. Šio projekto tikslas - suvienyti klases ir mokyklų bendruomenes, pakviečiant mokinius atlikti įvairias kalendoriuje numatytas užduotis, kurios padėtų ne tik smagiai praleisti dieną, bet ir paskatintų parodyti išmonę, žadintų kūrybiškumą, įtrauktų į žaismingas ir prasmingas veiklas.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved