foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Projekte dalyvauja 96 mokyklos iš 31 Europos šalies: Ukrainos, Vokietijos, Gruzijos, Italijos, Latvijos, Kroatijos, Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos, Airijos, Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Jordanijos, Maltos, Moldovos Respublikos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos, Suomijos, Tuniso, Turkijos, Vengrijos, Šiaurės Makedonijos.

Pandemijos metu mokyklos uždaromos ir rengiamos nuotolinio mokymo programos, kad būtų galima tęsti mokslą karantino metu. „Schoome“ projektas sukurtas atsižvelgiant į poreikį palaikyti šį nuotolinio mokymo procesą.

Projekto tikslai:

  • įtraukti moksleivius į linksmą veiklą;
  • parodyti mokiniams, kad jie nėra vieniši;
  • padėti vaikams įveikti stresą;
  • atskleisti savo kūrybiškumą;
  • tobulinti kalbinius įgūdžius;
  • padėti mokiniams jaustis pozityviais per karantino dienas.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved