foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

2018 m rugsėjo 20 d.
Parengė Dalia Skeirienė
Įspūdžiai iš eTwinning mokytojų stovyklos Pilzene
   2018 m. pavasarį buvo paskelbtas eTwinning konkursas mokytojams, kurie norėtų įgyti patirties apie eTwinning projektų rengimą mokytojų stovykloje Pilzeno mieste Čekijoje. Birželio mėnesį buvo atrinkta 20 Lietuvos mokytojų.
   2018 m rugpjūčio 19-22 d. drauge su Rokiškio rajono mokytojomis Renata Kiburiene, Jolanta Viršuliene, dalyvavau eTwinning mokytojų stovykloje Čekijoje.
   Mokytojų stovykla vyko Robotikos centre Pilzeno mieste, mokėmės kokybiškai panaudoti jau žinomus ir naujus kompiuterinius įrankius, bendraudami tobulinome anglų kalbos įgūdžius, susiradome partnerius iš Čekijos naujam eTwinning projektui. Mokymų metu organizuotos veiklos davė kokybiškos praktinės naudos. Mokėmės parengtą, sukurtą medžiagą įkelti į projekto „TWINSPACE“ aplinką. Naudinga buvo sužinoti, kad įkelti sukurtą medžiagą, ar paruoštą informaciją gali ne tik mokytojai, bet ir projekte dalyvaujantys mokiniai; kaip bendradarbiaujant informatyviau organizuoti projektą, kurti, numatyti kartu su projekto partnerėmis veiklas „TWINSPACE“ forumo aplinkoje. Dirbdami grupėse tobulinome projektų rengimo, vykdymo organizacinius įgūdžius, supratome, jog projekto sėkmė - visapusiškas mokinių, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas, veiklų pasiskirstymas, pasikeitimas, pasidalinimas, refleksija, nes tik tokios veiklos duoda apčiuopiamą kokybišką ugdomąją vertę projekto dalyviams.
   Didžiausios patirties įgijome, kai buvo vykdomos praktinės veiklos, organizuojamas, kuriamas projektas „One day in Pilsen“. Jų metu buvo galimybė susipažinti su Pilzeno miestu, jo unikalumu. Grupėse parengėme veiklų planus, numatėme veiklas, naudojant įvairius kompiuterinius įrankius pristatėme tyrinėjimo veiklas, paruošėme pristatymus, apie tai, koks Pilzeno miestas stovyklos dalyvių akimis. „TWINSPACE“ aplinkoje dalinomės informacija, vertinome, kūrėme užduotis, komentavome. Mano grupės, kurią sudarė dvi mokytojos iš Čekijos ir keturios iš Lietuvos, tikslas buvo pristatyti Pilzeno miesto centro namų architektūrą, šiuolaikinio meno statulas. Praktinių veiklų metu pastebėjome, kad, ir miesto centro, ir pastatų architektūros elementas - statulėlės, yra ryškus ir unikalus Pilzeno miesto elementas. Projekto etapų veiklas, sukauptą informaciją pateikėme naudojant mokymų metu pristatytais kompiuteriniais įrankiais, vizualizacijos, klausimų-atsakymų kūrimo internetinėmis, kompiuterinėmis programomis:
• menti.com – programėlė skirta interaktyviai atsakyti į klausimus pamokų ar dirbtuvių metu.
• Biteable.com – vaizdo klipų kūrimo programėlė.
• superlame.com – programėlė skirta nuotraukoms pagyvinti, pridėti užrašus ar komentarus.
• Padlet.com - naudojant šį įrankį galima spalvingai ir vaizdžiai pristatyti įvairius projektus.
• storyjumper.com – šis įrankis kuria interaktyvias knygas.
• Learningapps.org – ši programėlė pagal pateiktus šablonus leidžia patiems kurti interaktyvius žaidimus norima tema.
• Jigsawplanet.com – programėlė, kuri nuotraukas paverčia interaktyvia dėlione.
• Fotor - nuotraukų koregavimo programa, tinklalapis, https://www.fotor.com/
• Meetingwors - virtuali pokalbių aplinka.http://meetingwords.com/tMFAU4vZ8t
• Voki – galimybė sukurti kalbantį personažą, https://www.voki.com .
Sukūrėme veiklas apibendrinantį filmuką Windows Movie Maker programa.
   Mokytojų stovyklos rezultatas-grįžusi namo užregistravau projektą „Muzikos kalba-visiems suprantama kalba“. Projekto dalyviai - 7-11 metų mokiniai. Projekto tikslas- ugdyti mokinio muzikinę kultūrą, per gebėjimą rinktis, pajausti, priimti ir suprasti muzikoje koduojamą žmogaus dvasinį gyvenimą – jausmų pasaulį, siekius, nuostatas, idealus. Veiklų metu mokiniai muzikos pasaulį pažins per spalvas, kūrybą, keisis mėgiamų muzikos kūrinių įrašais, aptars, pažins šalių klasikus, kurs pristatymus, žaidimus bei muzikos instrumentus. Numatytas projekto rezultatas bendras muzikinis kūrinys savo pasigamintais instrumentais. Projekto metu bus naudojami interaktyvūs įrankiai, kurs žaidimą naudojant elementarią pagrindinę programavimo kalbą, tobulinami anglų kalbos praktiniai įgūdžiai. Kviečiu mokytojus ir mokinius prisijungti prie projekto „Muzikos kalba-visiems suprantama kalba“.
   Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti mokytojų stovykloje Pilzene, bei dar geriau suprasti kokią naudą atneša eTwinning projektų integravimas į ugdymo procesą, mokyklos bendruomenei. Mokytojų stovykla visiškai pateisino mano lūkesčius, todėl rekomenduoju Lietuvos mokytojams - kurti eTwinning projektus, jungtis prie kitų mokytojų organizuojamų projektų, dalyvauti eTwinning organizuojamuose mokymuose. Akimirkos -->>


2018 m. gegužės 30 d.
Parengė mokytoja Laima Mikuckienė

   Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos 6-10 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautinėje eTwinning projektų veikloje. Mokiniai pačiu įdomiausiu projektu pripažino projektą ,,Susipažinkime". Prie rusų kalbos mokytojos Laimos Mikuckienės pasiūlyto projekto prisijungė 18 mokyklų iš 10 Europos šalių: Ukrainos, Moldovos, Vokietijos, Gruzijos, Italijos, Latvijos, Kroatijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos. Su projekto partneriais rusų kalba rašėme vieni kitiems savo vardus, darėme, rašėme ir siuntėme kalėdinius sveikinimus, apie save ir savo mokyklą pasakojome laiškuose. Mūsų gimnazijos mokiniai dar niekada nebuvo gavę taip daug sveikinimų ir laiškų! Projektui pasibaigus, bendravimas tarp mokinių ir mokytojų tęsiasi socialiniuose tinkluose. Daugiau -->>

 Pažyma -->>


 

Veiklų pažymos -->>

pixiz 12 01 2018 21 26 10

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved