foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Šiame projekte dalyvauja mokytojai ir mokiniai iš 9 Europos šalių (Rumunijos, Serbijos, Turkijos, Ukrainos, Portugalijos, Kroatijos, Slovakijos, Moldovos Respublikos, Lietuvos).
Žmonija išgyvena sunkų laiką. Virusas, apgaubęs planetą, veiksmingai blokavo visą veiklą. Vaikai ir tėvai lieka namuose, seneliai yra izoliuoti, parduotuvės užsidarė, tačiau gydytojai pasilieka ir tęsia savo darbą.
Tai nauja situacija, mes prisitaikome. Vaikai mus stebi. Jie yra žmonijos ateitis ir mes mokome juos, kad bet kokioje sudėtingoje situacijoje turime matyti teigiamą pusę.
Taigi ugdome kritinį mąstymą: Kaip mes galime apsisaugoti nuo ligų? Kokios higienos taisyklės galioja? Ar galime būti arti vienas kito? Kaip galime kalbėti ir bendrauti su kitais? Kaip galime padėti sergantiems žmonėms? Ką galime padaryti, kad išvengti epidemijų plitimo ir išlaikyti sveiką gyvenimo būdą? Kam rūpi kasdienės kovos su COVID virusu? Kokius jausmus mes jaučiame gydytojams ir sau pačiam?
Projekto tikslai:
- skatinti teigiamą ir optimistišką požiūrį šioje situacijoje;
- suprasti medicinos personalo ir gydytojų indėlį kovoje su virusu;
- žinoti ir gerbti tam laikotarpiui būdingas elgesio taisykles visuomenėje;
- ugdyti pagarbą, toleranciją pagyvenusiems žmonėms / specialiųjų poreikių žmonėms;
- dalintis gerąja patirtimi su kitų šalių mokiniais;
- tobulinti mokinių anglų kalbos įgūdžius.
Laikotarpis:
2020 m. Gegužės 1 d. – birželio 30 d.
Projekto etapai:
1. Logotipo kūrimas.
2. Plakato kūrimas su šūkiu „Tu esi mūsų didvyris“.
3. Atvirukų kūrimas medicinos darbuotojams ir išsiuntimas gydymo įstaigoms.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved