foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Dokumentų formos.

 

Dėl mokytojo metinės veiklos ataskaitos.

Mokytojo metinės veiklos ataskaitos forma. Atsisiųsti -->>

Metodinės grupės pažyma dėl metodinės veiklos sklaidos. Atsisiųsti -->>

 

Dėl klasės tėvų susirinkimo.

Klasės mokinių tėvų susirinkimo protokolo forma. Atsisiųsti -->>

 

Dėl išvykų su mokiniais.

1. Pranešimas tėvams apie renginį. Atsisiųsti-->>

2. Renginio programa. Atsisiųsti -->>

3. Renginio dalyvių sąrašas. Atsisiųsti -->>

4. Renginiuose dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimų žurnalas. Atsisiųsti -->>

 

 

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>

Informacija atnaujinta 2017-12-05 15:41


2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved